Baltic Green Belt
 

Page 1 of 36  > >>

Feb 19, 2014
Posted by: J.Skorupski
Federacja Zielonych „GAJA”, Fundacja AQUARIUS, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję Uwarunkowania zrówno-ważonego rozwoju obszarów polskiego morza i pobrzeża na tle zagospodarowania przestrzennego, realizowanej w ramach projektu AQUAFIMA. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 lutego 20141 r. w Hotelu Aurora SPA&Wellness, Międzyzdroje.
[ więcej ]
Dec 31, 2013
Posted by: J.Skorupski

Intensywny chów zwierząt pociąga za sobą szereg poważnych zagrożeń, nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa ferm, ale i całej zlewni Morza Bałtyckiego. Ów negatywny wpływ dotyczy wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego – powietrza, gleby oraz wód, zarówno powierzchniowych, gruntowych, jak również opadowych. Negatywne skutki chowu wielkotowarowego mają również społeczne, ekonomiczne i legislacyjno-prawne konotacje.

[ więcej ]
Dec 31, 2013
Posted by: J.Skorupski
Negatywne oddziaływanie ferm wielkoprzemysłowych dotyczy zarówno środowiska przyrodniczego otoczenia ferm, jak i ich obszaru. W obu przypadkach oddziaływanie to nie musi wynikać z samego charakteru prowadzonej działalności, ani jej skali, ale z jej niedbałego i niefrasobliwego prowadzenia oraz przedkładania troski o wyniki ekonomiczne nad dbałość o kondycję środowiska przyrodniczego i warunki życia mieszkańców sąsiedztwa ferm. Podkreślić należy, że ryzyko powstania szkód ekologicznych wkalkulowane jest w funkcjonowanie wielkotowarowych ferm przemysłowych.
[ więcej ]
Nov 28, 2013
Posted by: J.Skorupski

Federacja Zielonych „GAJA”, międzynarodowy związek stowarzyszeń Coalition Clean Baltic oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mają przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium Ograniczanie odpływu biogenów z wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Regionie Morza Bałtyckiego (Reducing nutrient runoff from large-scale animal production in the Baltic Sea Region), realizowane w ramach projektu Industrial animal farms in the BSR – sustainable practices to reduce nutrient loads (www.gajanet.pl) oraz projektu Baltic MANURE (www.balticmanure.eu). Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie (ul. Wspólna 30, s. 49/51).

[ więcej ]
Jan 17, 2013
Posted by: A.Kozlowska

Kilka dni temu ukazał się projekt zmiany rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Proponowane zmiany są dość znaczące i mogą być dotkliwe zarówno dla rolników już realizujących program, jak i tych, którzy dopiero planują przystąpić do programu rolnośrodowiskowego.

[ więcej ]
 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl